Skip to content

2022. august IWKA suvelaager Jurmalas

Kõik Wing Chun’i tehnikad on koondatud kolme vormi, milleks on Siu Nim Tau (小念頭 – väike idee), Chum Kiu (尋橋 – silla otsimine) ja Biu Ji (標指 – viskenoolte sõrmed). Need vormid on loodud 19. sajandi teises pooles, kas Qing dünastiat (valitses 1636-1913) kukutada püüdnud Tai Ping (toimus 1850-1864) ülestõusu ajal või selle järgselt. On säilinud andmeid, et need ilmusid 1875. aastal Punase Jõeooperi liikme Dai Fa Min Kam vahendusel ja need loodi pika Siu Lin Tau (väike treening) baasvormi lihtsustamise ja sellest osade eraldamise tulemusena. Siu Lin Tau on samuti IWKA õpilase programmi osa, see on meieni jõudnud 19. sajandil tegutsenud Punase Jõeooperi liikme Yik Kam Wing Chun liinist ja tema kirjutatud Kyun Kuit (rusika poeem) kaudu.

Peale vormi omandamist harjutatakse selle tehnikad spetsiaalsete Chi Sau (kleepuvad käed) harjutustega lihasmällu, mida tehakse paaris ja kus vormide tehnikad on järjestatud loogilisse ja rakenduslikku progressiooni. Neid paarisharjutusi nimetatakse Chi Sau sektsioonideks, need on sillaks vormi tehnikate mõistmisest, nende loomuliku ja efektiivse rakendamise juurde. IWKA Wing Tjun’i süsteemis on Siu Nim Tau ja Chum Kiu vormi jaoks seitse sektsiooni ning Biu Ji vormi jaoks neli sektsiooni.

Kui Siu Nim Tau annab edasi süsteemi sisu ja Chum Kiu õpetab Kiu Sau (18 sillakäe) kontseptsioonist lähtuvalt rünnet vastu võtma või seda sooritama, siis Biu Ji vorm õpetab tegutsema olukorras, kus meie põhitehnikad ei ole andnud soovitud tulemust. Kui oleme sattunud ründajaga väga lähedasse distantsi või enda jaoks ebamugavasse (ja ründaja jaoks domineerivasse) positsiooni. Et kuidas sellisest olukorrast välja tulla?

Kuna enda jaoks ebamugava olukorra saab enamasti lahendada ründajale ootamatul ja ebaharilikul viisil, oli Wing Chun’is ütlus, et Biu Ji ei lahku perekonnast (so seda ei õpetata meistri lähimate õpilaste ringist väljaspoole). IWKA Wing Tjun süsteemis on Biu Ji edasijõudnud õpilaste programmi osa.

Jurmala suvelaagris harjutasime Sifu Linas Raišys’e juhtimisel Biu Ji vormi ja selle esimest ja teist sektsiooni, see oli Tallinna grupi liikmetele väga kasulikult ja hästi veedetud aeg.