Skip to content

Nei Gong

Nei Gong (Nei= sisemine, Gong =harjutus, oskus) on spetsiifiline praktika selleks, et suurendada jõudu läbi Chi/Qi (bioenergeetiline hing/hingus) rakendamise, erinevate harjutuste läbiviimisel.

Selleks peame kõigepealt omandama piisaval tasemele 6. tuumelemendi programmi . Siis saame Nei Gong praktikatega harjutada Chi suunamist tahte abil, mis suurendab märkimisväärselt meie liigutuste efektiivsust. See võimaldab liigutada näiteks treeningparterit meile tahetud viisil ja suunas selliselt, et me ei pea rakendama peaaegu üldse füüsilist jõudu.

Nei Gongi teiseks pooleks on Wai Gong (Wai = välimine, Gong =harjutus, oskus), mis hõlmab füüsilisel jõul põhinevaid harjutusi tervise parandamiseks, vastupidavuse suurendamiseks ja lihasjõu kasvatamiseks, see on tänapäevases mõistes tegelemine spordiga. Seda nimetatakse ka “välimine” treening, kuna harjutuste tegemine (jooksmine, võimlemine, jõutreening jms) on välisele vaatlejale nähtav ja arusaadav.

Samas on füüsilise jõu rakendamise taga alati sisemisel energeetikal põhinev jõuimpulss, mis jääb meile enamasti märkamata. Selle teadlikule arendamisele keskendubki Nei Gong. Kuna selle arendamise ja rakendamise mehhanism ei ole välisele vaatlejale (kes ei ole nende praktikatega kursis) nähtav, kasutatakse selle kohta mõistet „sisemine“.

Võitluskunstides peab iga iga liigutus ründe vastuvõtmisel kui ka selle sooritamisel olema maksimaalselt tõhus. Kuna igas liigutuses on nii sisemine kui ka väline pingutus, tuleks arendada mõlemat. Kui Wai Gong treeninguga saab areneda ainult füüsiliste võimete piirini, annab Nei Gong arenguks täiesti uue perspektiivi. Kui vanusega meie füüsiline võimekus taandub, siis Nei Gong’i saab arendada kõrge eani. Kusjuures meisterlikkuse kasvades hakkame ühe vähem kasutama füüsilist jõudu (kuna kõik meie liigutused on maksimaalselt efektiivsed) ja see avab tee Nei Gong praktikatega omandatud sisemise jõu rakendamiseks. Sealt tulevadki meistrid, kes vaatamata oma kõrgele vanusele või ka näiteks väiksele kasvule suudavad toime tulla usukumatute sooritustega, mis võivad ka nende oluliselt noorematele ja tugevamatele treeningparteritele jääda kättesaamatuks.

Sisemine praktika tõstab vitaalsust, tugevdab siseorganeid, suurendab sooritust ja aitab kehal tulla toime füüsilise treeninguga kaasneva surve ja stressiga. Igale pingutusele peaks järgnema lõdvestumine, igale sirutamisele tõmbumine kokku, aktiivsele sportimisele piisav taastumine, ainult nii saame hoida keha terve ja tasakaalus.

6. tuumelemendi ja meditatsiooni baasil põhinev õige Nei Gong’i praktika aitab kordades suurendada meie sooritust võrreldes sellega, mida suudaksime saavutada üksnes välise treeningu tulemusena.

Kung Fu Tallinn grupi Nei Gong programm arendab tõhusalt sisemist jõudu. Selle tulemusena suureneb märkimisväärselt meie võimekus ja sooritus nii võitluskunstides, kui ka teistes valdkondades millega tegeleme.