Skip to content

6. tuumelementi

Kuue tuumelemendi tehnoloogia on Lõuna-Hiina Punase jõeooperi salalooži lühikese löögi võitlussüsteemi sisemine praktika, mis peale 19. sajandi Tai Ping ülestõusu peaaegu täielikult unustati. Tänu tolleaegsesse jõeooperisse kuulunud meistri Yik Kam säilinud tekstile ja tänapaeval tegutseva Budismi ja Yik Kam Wing Chun meistri pingutustele, on see distsipliin suures osas taastatud. 6. tuumelemendi programm, mida Tallinna Kung Fu grupis harjutame, on kohandatud tänapäeva mõistetele ja metoodikatele vastavaks. Selle omandamiseks kasutame tõhusat harjutuste kava.

Meister valitseb ja juhib üliteadvuse tahetga chi’d. Chi’d (bioenergia/elekter) kujutab traditsiooniliselt draakon ja tahet energiapall. Sinine enrgiapall tähendab seda, et meister on oma tavateadvuse (meil on alateadvus, tavateadvus ja üliteadvus) välja lülitanud ja bioenergiat juhib puhas tahe. Kuhu tahte suuname, sinna järgneb Chi.

Süsteemis tähistab kuus 6. tuumelementi, kolmteist selle nelja esimese elemendi 13. taset ja kolm 3. süsteemivõtit, kokkuvõtteks 6-13-3. Lisan osade mõistete juurde inglise keelsed tõlked, nagu need olen erinevate meistrite käest saanud.

 1. KEHA – peab olema elastne ja ebavajalikest pingetest vaba. Peab oskama seitsme põhiliigese (traditsioonilise nimega vibu) valitsemise tehnoloogiat. Keha tuumelement hõlmab nelja esimest taset kolmeteistkümnest. Zhang Zhuan’i ja Chi Kung/Nei Gong praktiseerimiseks peaksime keha elemendis saavutama vähemalt kolmanda Lahti taseme. Tasemed on:
  • 1. Teadlik: Oskame oma keha seitset põhiliigest tunnetada. Saame aru kui liiges on kinni, ebaloomuliku pinge all või ebaloomulikus asendis.
  • 2. Avatud (open): Suudame paigal olles hoida teadlikult põhiliigesed avatud, selles seisundis oleme ebaloomulikest pingetest vabad. Alguses suudame seda pikali ja siis seistes. Kasutades teadlik taset, korrigeerime vajadusel kehaasendit.
  • 3. Lahti (loose): Suudame hoida ennast enamuse ajast avatud asendis, nii paigal olles kui ka liikudes. Kasutades teadlik taset, korrigeerime vajadusel kehaasendit.
  • 4. Kerge (light): Oleme saavutanud selle, et meie keha on kogu aeg ja igas asendis lahti. Seda seisundit kirjeldatakse kui levitatsiooni – keha on nii kerge ja liigesed nii lahti, et me nagu lendleksime ringi.
 2. HINGAMINE – Hingamisel eristame kolme erinevat tüüpi, milleks on rinnahingamine ja hingeldamine, häälekas või manipuleeritud hingamine ning kõhuhingamine. Sisemiste praktikate tegemisel ning igapäevaelus peaksime kasutama kõhuhingamist ja saavutama selles vähemalt kuuenda taseme, mis on sügav ja loomulik kõhuhingamine. Häälekas või manipuleeritud hingamine on vastuolus kolme süsteemivõtmega (vt all), see ei ole loomulik ja võib kahjustada meie tervist.
  • Rinnahingamine: Küllalt väikeste ja tihedate hingetõmmetega hingamine rinna piirkonda, mis on enamasti meie igapäevane hingamise viis. See on ka hingeldamine, kui jookseme või teeme muud füüsilist tegevust.
  • Häälekas või manipuleeritud hingamine: Kui kunstlikult pikendame või lühendame hingetõmbeid või nende sagedust või pidurdame hingamis või kitsendame hingamisteid, et tekitada hingamisel kähinat vms.
  • Loomulik kõhuhingamine: Väheneb hingamissagedus, kuna kõhuhingamine on umbes neli korda tõhusam kui tavaline rinnahingamine. Füüsiliste harjutuste tegemisel sügav kõhuhingamine jahutab keha ja vähendab higistamist. Kõhuhingamine suurendab vastupidavust ja sooritust, sellel võib olla vererõhku alandav efekt. Kõhuhingamise tasemed on:
  • 5. Kõhuhingamine: Hingame teadlikult kõhtu, kasutame selleks kõhulihaseid.
  • 6. Loomulik ja sügav kõhuhingamine: Lisaks kõhulihastele kasutame hingamisel ka tuharalihaseid, piltlikult tunneme hingamist tagumikuga. Kõhuhingamine on juba peaaegu harjumus, kasutame seda enamuse ajast ka mitte sellele mõeldes.
  • 7. Kogukeha hingamine: Kõhuhingamine on sügav ja loomulik, lisaks kujutleme hingates kuidas naha rakud hingavad sisse ja välja, et nagu hingaksime kogu kehaga.
 3. TEADVUS – Teadvuse (mind) põhifunktsioonid on mõtlemine (thinking), visualiseerimine ( visualization), kuulamine/jälgimine (aware) ja tahtmine (intention). Kung Fu arendamiseks tuleb jälgida teadvust – kas konkreetses olukorras ikka kasutame sobivat funktsiooni? Kas teadvus toetab tegevust, mida parajasti teeme? Wing Chun Kung Fu harjutuste tegemisel tuleb teadvus rahustada, see peaks olema rahunenud (9. tase -tasemete kirjeldus on all). Eesmärk on spetsiaalsete praktikatega saavutada teadvuse vaikne seisund (10. tase). Teadvuse 3. taset on:
  • 8. Rahunemine: Kui avame liigesed (3. tase) ja kasutame kõhuhingamist (7. tase) rahuneb loomulikult teadvus, saame spetsiaalsete harjututsega viia teadvuse vaiksesse seisundisse.
  • 9. Rahunenud: Suudame enamuses olukordades säilitada teadvuse vaikset seisundit, sellesse minek nõuab veel spetsiaalseid harjutusi.
  • 10. Vaikne: Oleme alaliselt rahunenud seisundis, see on meile loomulik ja omane.
 4. Chi/Qi (universaalse bioenergia voog) – See on Chi loomuliku ringluse tagamine kehas, mida saame oma tahtega stimuleerida, akumuleerida ja suunata. Eesmärgiks on saavutada 12. tase, mis tähendab, et meie keha energiakanalid on avanenud. Chi 3. taset on:
  • 11. Avaldumas: Sellesse seisundisse jõuame loomulikult, kui oleme avanud keha (3. tase), hingame loomulikult ja sügavalt kõhtu (7. tase) ja rahustanud teadvuse (9. tase).
  • 12. Avaldunud: Kui oleme olnud piisavalt (see on individuaalne) üheteistkümnenda taseme seisundis, avaldub iseeneslikult ja loomulikult keha Chi ringvoog. Selleks ei ole vaja teha mingeid erilisi pingutusi. Tahte ja kujutluse kasutamine Chi avaldumise sundimiseks annab vastupidise tulemuse, hakkame kujutlema asju mida ei ole ja kaotame õige fookuse.
  • 13. Juhime tahtega Chi’d, sellel põhineb Chi Kung / Nei Gong praktika. See on võimalik üksnes peale eelenvate tasemete saavutamist.
 5. JÕU JUHTIMINE (force- flow) – See on kontaktis ründaja jõuimpulsi neelamine, juhtimine ning tema tasakaalupunkti võtmine, vastase agressiooni suunamine tema enda vastu. Seda harjutatakse spetsiaalsete “kleepuvate käte” (ChiSau) jt harjutustega.
 6. JÕUIMPULSI VASTUVÕTMINE VÕI SELLE GENEREERIMINE (momentum) – Wing Chun kasutab ründe vastuvõtmiseks või sooritamiseks sillakäe (Kiu Sau) tehnoloogiat koos ploomiõie liikumistehnikatega, mis pärinevad Shaolini kloostrist. Jõu genereerimisel kasutatakse Valge Kure lühikest šokeerivat impulsilööki, mida võimaldab Emei mao liigeste tehnoloogial põhinev kehamehhaanika.
Visa harjutamise tulemusena on õpilane saavutanud 3-7-9 tasemed, avadub Chi (draakon).

Kuus tuumelementi on universaalne kehatehnoloogia, mille esimese nelja elemendi valdamine on eelduseks ka erinevate alternatiivsete meditatsioonidistsipliinide (näiteks jooga) praktiseerimiseks. Sest kui me ei suuda lõdvestada keha, sügavalt hingata ja rahustada meeli, siis ei ole võimalik sooritada meditatsiooniharjutusi jm teadvuse arendamise praktikaid.

See on hierarhiline arengutee, kus 13. taset tuleb läbida järjekorras, millest ühtegi ei tohi jätta vahele. Peame järjepideva harjutamisega jõudma nelja esimese tuumelemendi 3-7-9-12. tasemeni.

 1. Praktika peab olema loodusseadustega kooskõlas. Me ei saa teha asju, mida näeme filmides, kuid ei ole pärismaailmas võimalikud.
 2. Harjutamine ei tohi kahjustada tervist. Ei ole soovitav teha praktikaid, mis vigastavad või lõhuvad keha loomulikke toimemehhanisme.
 3. Tehnoloogia peab olema kooskõlas sellega, milleks me seda kasutame. Kui treenime poksi, peab keha ettevalmistus ning tehnikad sobima ja võimendama seda. Kui treenime wing chun’i siis peab treeningmetoodika ja tehnikad toetama seda.