Skip to content

Kuus tuumelementi

6. tuumelemendi tehnoloogia on algupärase Lõuna-Hiina Punase jõeooperi salaühingute lühikese löögi võitlussüsteemi sisemine praktika, mis läks 19. sajandi Oopiumisõdade ajal peaaegu kaotsi. Tänu tolleaegsete meistrite tekstidele ja kahe tänapäeva Wing Chun’i meistri pingutustele, on see distsipliin suures osas tänaseks taastatud. 6. tuumelemendi programm, mida Tallinna grupis harjutame, on kohandatud tänapäeva mõistetele ja -metoodikatele vastavaks, selle omandamiseks on tõhus harjutuste kompleks.

Tervikune nimetatakse seda 6-13-3 tehnoloogiaks, kus 6. tähistab kuute tuumelementi, 13. selle esimese nelja elemendi 13. taset ja 3.tähistab kolme süsteemivõtit.

IWKA loosung VALITSE KEHA TEADVUST JA JÕUDU on selle distsipliini kokkuvõte, kus keha ja teadvus hõlmavad esimest nelja elementi, mis kokku moodustavad süsteemi sisu (so sisemise tehnoloogia). Jõud aga tähendab viimast kahte elementi, mis on süsteemi väljendus.

6. tuumelementi ja 13 taset:

 1. KEHA – peab olema elastne ja ebavajalikest pingetest vaba. Peab oskama 7. põhiliigese (traditsioonilise nimega seitsme vibu) valitsemise tehnoloogiat. Keha tuumelement hõlmab nelja esimest taset kolmeteistkümnest. Zhang Zhuan’i ja Nei Gongi praktiseerimiseks peaksime Keha elemendis saavutama vähemalt 3. Lahti taseme. Tasemed on:
  • 1. Teadlik: Oskame oma keha 7.põhiliigest tunnetada. Saame aru, kui liiges on kinni või ebaloomuliku pinge all või ebaloomulikus asendis.
  • 2. Avatud: Suudame paigal asendis hoida põhiliigesed lõdvestunud ja loomulikult avatud asendis, selles seisundis oleme ebaloomulikust pingest vabad. Alguses suudame seda pikali ja siis seistes. Kasutades “Teadlik” taset, korrigeerime vajadusel oma kehaasendit.
  • 3. Lahti: Suudame hoida ennast enamuse ajast “avatud” asendis, nii paigal olles kui ka liikudes. Kasutades “Teadlik” taset, korrigeerime vajadusel oma kehaasendit.
  • 4. Kerge: Oleme saavutanud selle, et meie keha on kogu aeg ja igas asendis “Lahti”. Seda seisundit nimetati ka levitatsiooni seisundiks – meie keha on nii kerge ja liigesed nii lahti, et me nagu lendaksime ringi.
 2. HINGAMINE – Hingamisel eristame kolme erinevat tüüpi, milleks on rinnahingamine, häälekas või manipuleeritud hingamine ja kõhuhingamine. Sisemiste praktikate tegemisel ning igapäevaelus peaksime kasutama just kõhuhingamist ja saavutama selles vähemalt 6. taseme, mis on sügav ja loomulik kõhuhingamine või ka nn. beebihingamine. Kusjuures häälekas või manipuleeritud hingamine ei ole soovitav, see rikub 3. süsteemivõtit (vt all) ja võib kahjustada tervist.
  • Rinnahingamine on väikeste (ja küllalt tihedate) hingetõmmetega hingamine rinna piirkonda, mis on meie tavaline hingamise viis. Ka hingeldamine, kui jookseme või teeme mingit muud füüsilist tegevust.
  • Häälekas või manipuleeritud hingamine on kui kasutame tahet, et kunstlikult pikendada või lühendada hingetõmbeid või nende sagedust või pidurdame hingamist kähina vms.
  • Loomulik kõhuhingamine: Sellega alaneb hingamise sagedus, kuna iga kõhuhingamine on kuni umbes 4 korda tavapärasest rinnahingamisest tõhusam. Füüsiliste harjutuste tegemisel väheneb hingeldamine, sügav kõhuhingamine jahutab keha ja vähendab higistamist. Kõhuhingamine suurendab meie vastupidavust ja sooritust, sellel võib täheldada ka vererõhku alandavat toimet. Kõhuhingamise tasemed on:
  • 5. Kõhuhingamine: Hingame teadlikult kõhtu, kasutame selleks kõhulihaseid.
  • 6. Loomulik ja sügav kõhuhingamine: Lisaks kõhulihastele kasutame hingamisel ka tuharalihaseid, piltlikult tunneme hingamist tagumikuga. Kõhuhingamine on juba peaaegu harjumus, kasutame seda enamuse ajast ka mitte sellele mõeldes.
  • 7. Kogukehahingamine: Kõhuhingamine on nii sügav ja loomulik, et nagu hingaksime taldade ja kehaga. Selle kohta on ka ütlus, et Meister hingab kandadega.
 3. TEADVUS (ingl. k. Mind) – Põhilised teadvuse funktsioonid on mõtlemine, visualiseerimine, kuulamine/jälgimine ja tahe . Me peame õppima ennast jälgima, et aru saada milliseid teadvuse funktsioone me mingis olukorras kasutame ja kas meie kasutatav funktsioon toetab seda, mida parajasti teeme. Selleks, et teha Wing Tjun Kung Fu’d harjutusi peab teadvus olema rahunenud (9. tase) seisundis. Eesmärgiks on spetsiaalsete harjutustega viia teadvus vaiksesse seisundisse, et me ei satuks üheski olukorras paanikasse ja säilitaksime alati sisemise tasakaalu, rahu ja väärikuse. Teadvuse 3. taset on:
  • 8. Rahunemine: Kui oleme avanud liigesed (3. tase “Lahti) ja kõhuhingamise (7. tase) seisundisse hakkame spetsiaalsete harjutustega rahustama teadvust, kuni saavutame rahunenud seisundi.
  • 9. Rahunenud: Suudame viibida selles seisundis, seisundisse minek nõuab spetsiaalseid harjutusi.
  • 10. Vaikne: Oleme saavutanud selle, et “rahunenud” tase on meile loomulik ja omane.
 4. Chi/Qi (bioenergeetiline voog, hing/hingus) – See on keha suutlikus universaalsest bioenergeetilist voolu/hingust (nn kosmilist väge) vastu võtta, seda omandada ja tagada selle loomulik ringlus kehas; ka võime seda oma tahte kohaselt suunata. Oskusel juhtida Chi bioenergeetilist voogu põhineb Nei Gong praktika. Meil on vaja saavutada 12. tase “avaldunud”. Chi 3. taset on:
  • 11. Avaldumas: Sellesse seisundisse jõuame loomulikult kui oleme avanud keha (3. tase “Lahti”), hingame loomulikult ja sügavalt kõhtu (7. tase “Loomulik kõhuhingamine”) ja rahustanud teadvuse (9. tase “Rahunenud”).
  • 12. Avaldunud: Kui oleme olnud umbes paarkümmend minutit (see on individuaalne) 11.taseme seisundis, avaldub meile keha Chi energeetiline voog loomulikul ja iseeneslikul viisil. Selleks ei ole vaja teha mingeid pingutusi peale selle, et viibida 3-7-9 tasemete seisundis. Teadvuse kasutamine selleks, et sundida Chi avaldumist annab pigem vastupidise tulemuse, hakkame kujutlema asju mida ei ole ja kaotame õige fookuse.
  • 13. Juhime oma tahtega, sellel põhineb Nei Gong praktika.
 5. JÕU JUHTIMINE (ingl.k: Force-Flow) – IWKA süsteemis tähendab see ründaja agressiooni suunamist tema enda vastu, selleks kasutame Saholini lühikese löögi tehnikaid, Emei Mao ussikeha ja selle “snake slide worm move” tehnoloogiat ja Valge Kure liigeste tehnoloogiat. Seda harjutatakse spetsiaalsete “kleepuvate käte” (ChiSau) harjutustega.
 6. JÕUIMPULSI VASTUVÕTMINE, SELLE GENEREERIMINE (ingl.k: Momentum) – IWKA süsteemis kasutatakse ründe vastuvõtmiseks või ründe sooritamiseks 18. sillakäe tehnoloogiat ja ploomiõie sammude liikumistehnikaid, mis algselt pärinevad Shaolini kloostrist. Jõu genereerimisel kasutatakse Valge Kure lühikest šokeerivat impulsilööki, mida võimaldab Emei mao liigeste tehnoloogial põhinev kehamehhaanikat.

See on universaalne kehatehnoloogia, mille esimese nelja elemendi (keha, hingamine, teadvus, bio-energeetika) piisaval tasemele valdamine on eelduseks erinevate meditatsiooni distsipliinide (näiteks jooga) edukaks praktiseerimiseks. Sest kui me ei suuda piisavalt lõdvestada keha ja rahustada meeli, siis ei ole ka võimalik tulemuslikult sooritada meditatsiooniharjutusi.

See on hierarhiline arengutee, kus kõik 13. taset tuleb läbida järjekorras, ühtegi ei tohi jätta vahele ja üheski ei saa hüpata üle. Me ei saa ju näiteks rahustada teadvust, kui meeled on ärevil ja keha on pinges ning hingamine kaootiline.

Arenguks peame järjepideva harjutamisega jõudma nelja esimese põhielemendi 3-7-9-12. tasemeni. Miinimaalne eeldus tulemuslikus sisemiseks parktikaks on ebavajalikest pingetest vaba keha ja lahtised põhiliigesed (3. tase “lahti”), sügav kõhuhingamine (7. tase), rahunenud teadvus (9. tase “rahunenud”) ja bioenergeetilise Chi voolu loomulik ringlus meie kehas (12. tase “avaldunud”).

3. süsteemi võtit

 1. See peab olema loodusseadustega kooskõlas. Me ei saa teha asju, mis ei ole pärismaailmas võimalikud, näiteks lennata (leviteeruda) ühest kohast teise.
 2. Selle praktiseerimine ei tohi kahjustada tervist. Ei ole soovitav teha harjutusi, mis lõhuvad keha loomulikke toimemehhanisme, näiteks hingamise kunstlik kinnihoidmine vms.
 3. Selle harjutamine peab olema kooskõlas sellega, milleks me seda teeme. Kui näiteks praktiseerime mingit võitluskunsti, siis peab ka keha ettevalmistus ning rakenduste tehnikad vastama ja võimendama seda distsipliini. Meil ei ole mingit mõtet kasutada Wing Tjuni tehnikaid näiteks Tai Chi või poksi platvormilt ja siis teha järeldusi nende tehnikate osas või vastupidi. Kuna Tai Chi ja Wing Tjun on täitsa erinevad süsteemid, esimene kasutab pika löögi lähenemist ja teine lühikese löögi oma.