Skip to content

Wing Chun Kuen (Tärkava Kevade Rusikas) on terviklik ja efektiivne võitluskunst, mis põhineb mitme Hiina ja Kagu-Aasia traditsioonilise Wing Chun perekonnna süsteemil ja selle alusstiilide (Shaolini lühike löök, Emei 12 ZhuangFujian Valge Kurg jt) sünteesil. Wing Chun’i järjepidev harjutamine annab igale harrastajale silmnähtava ja esmapilgul talle endalegi üllatava tulemuse, õpetades teaduslikul ja arusaadaval viisil iidseid, kuid tänaseks enamasti unustatud võitluse ja keha arendamise tehnoloogiaid.

Wing Chun on kontseptuaalne süsteem, kus lihtsatele printsiipidele on ehitatud terviklik võitluskunst. Selle omandamiseks on vajalik neid alusprintsiipe teada, mõista ja osata neid rakendada. Kõik tehnikad on koondatud kolme õpilase tasemele omandatavasse vormi Siu Nim Tau (小念頭 – väike idee), Chum Kiu (尋橋 – silla otsimine / silla uputamine) ja Biu Ji (標指 – viskenoolte sõrmed). Samuti õpime Punase jõeooperi liikme Yik Kam jäerltulijatelt pärinevat Siu Lin Tau (väike treening) vormi ja selle tähendust.

Harjutame Wing Chun spetsiifilisi Dap Sau (pöörlevad käed) ja Poon Sau (elastsed/painduvad käed) platvorme, Chi Sau (kleepuvad käed) sektsioone ning Kiu Sau (sillakäe) metoodikat ja Wing Tjun’i spetsiifilist “madu libiseb uss vingerdab” kehatehnoloogiat ja Valge Kure jin (kogukeha jõuimpuls) mehaanikat ning keskliini tehnoloogiat. Löökidel kasutame lisaks enamasti levinud tõukavatele löökidele kehainertsil, pöörlemisel ja nihkumisel põhinevat ussikeha “keti otsas on raudkuul” tehnoloogiat. Keha arendamiseks spetsiifilisi liigeste avamise (7. vibu avamine), dünaamilise lõdvestumise (Song Kung) ja dünaamilise pinge (Saam Chin) vorme ja teisi harjutusi.

Harjutamine põhineb VORM-TÄHENDUS-PRINTSIIP-PRAKTIKA-KUNST progressioonil. Õpilase programm algab Siu Nim Tau vormiga (algtase) ja lõppeb Biu Ji vormi omandamisega (must vöö). Omandamine tähendab seda, et teame vormi tähendust, selle printsiipe ja oskame vormi rakendusi praktikas kasutada. Vormi rakendused viiakse lihasmällu spetsiaalsete Chi Sau (kleepuvate käte) sektsioonide ja teiste harjutustega, mis kas piiratud või piiramata kujul emuleerivaid erinevaid võitlussituatsioone või enesekaitse olukordi, nii relvadega kui ilma. Seda kõike praktiseerime ohutult, traumasid vältival ja tervist säilitaval viisil.

  • VORM – õpilase programmis Siu Nim Tau – algaja tase, Chum Kiu – kesktase ja Biu Ji – edasijõudnud.
  • TÄHENDUS – teeme lihtsate rakendustega kõik vormi liigutused läbi. Kuna vormi liigutuste baasil on võimalik teha väga palju rakendusi, tuleb lähtuda aksioomist “vähem on rohkem“. Tuleb püüda mõista liigutuste tähendust ja kasutada seda mis meile sobib, lähtuvalt meie olemusest. Wing Chun’i järgi on selle aluspõhimõtted universaalsed (kõigile üks) ja rakendused unikaalsed (igaüks teeb oma), oma tugevusest lähtuvate rakenduste tegemine teeb meist meistri (iga meister on unikaalne).
  • PRINTSIIP – Siin vaatame kuidas erinevad rakendusi panna Wing Chun printsiipide alusel dünaamilisse progressiiooni. Kui tähenduse etapis on rakendus piltlikult nagu sõna, siis printsiibi etapis moodustame sõnadest lauseid ja lausetest raamatu.
  • PRAKTIKA – Harjutamine, harjutamine, harjutamine.
  • KUNST – Oleme kõikidest piirangutest vabad (va Wing Chun’i universaalsed alusprintsiibid), oskame Wing Chun’i rakendada loomulikult ja intuitiivselt kõikides olukordades, kus see on vajalik.

Relvatreeningut teeme Tähendus-Printsiip-Praktika-Vorm-Kunst progressioonil. See on metoodika ajastust, kus võitluskunste treeniti peamiselt ellujäämise vajadusest lähtuvalt. Siis ei olnud veel tekkinud suurmeistrite ja vormide kultust. Võitluskunstid arenesid ja muutusid vastavalt oludele ning vorm oli üksnes seda praktiseeriva meistri harjutamisvahed. Selles metoodikas alustame aluspõhimõtetest ja liigutustest (tähestik- Tähendus), paneme liigutused rakendusteks kokku (sõnad- Printsiip), sõnad loogilisse progressiooni (laused – Praktika) ja koostame lausetest harjutuste näidiskomplekse (jutt – Vorm). Edasi peaks õpilane, kes on läbinud tähendus-printsiip-praktika-(näidis)vorm astmed, koostama oma harjutuste kompleksid ja neid pidevalt arendama. Selliselt kujunevad rakendused intuitiivseteks ja loomulikeks, mis tähendab järjekindlale harjutajale kunsti tasemele jõudmist.

Tallinna Wing Chun grupp tegutseb erinevate meistrite juhtimisel 2000. aastate esimesest poolest. Kuni 2014. aastani harjutasime Leung Ting Wing Tsun’i ja aastatel 2017-2023 harjutasime IWKA Wing Tjun’i Leedu Kung Fu kooli Tallinna grupina. Alates 2024. aasta algusest teguteseme iseseisvalt.