Skip to content

WING TJUN KUNG FU

Wing Tjun on terviklik ja efektiivne võitluskunst, mis põhineb mitme Hiina ja Kagu-Aasia traditsioonilise Wing Chun Kuen perekonnna stiili ja selle alusstiilide (nagu Emei 12 ZhuangFujian Valge Kurg jt) sünteesil. Wing Tjun süsteemi järjepidev harjutamine annab igale tõsisele harrastajale silmnähtava ja esmapilgul talle endalegi üllatava tulemuse, õpetades teaduslikul ja arusaadaval viisil iidseid, kuid tänaseks enamasti unustatud Kung Fu tehnoloogiaid.

IWKA on rahvusvaheline sisemisi võitluskunste praktiseeriv organisatsioon, mis keskendub IWKA Wing Tjun´i ja Taiji süsteemide kaudu meie keha-, teadvuse- ja jõu harmoonilisele arendamisele. IWKA koolid asuvad 18 riigis üle maailma.

IWKA Wing Tjun on Sigung Sergio Pascal Iadarola 30. aastase praktilise uurimistöö tulemus, ühendatuna kaasaegsete Lääne õpetamismeetoditega. Originaalses IWKA Wing Tjun programmis on 12. õpilase-, 4. tehniku- ja 4. praktiku- ning 2. suurmeistri taset. Treeningkavad on ehitatud üles selliselt, et läbi välise parktika arendatakse sisemist jõudu, mis võimaldab ühe enam loobuda välise jõu (lik) kasutamisest ja minna üle Wing Chun Kuen’i algsele, sisemisel jõul (gin) baseeruvale mootorile. See hõlmab mitmeid Wing Chun Kuen liine Euroopas, Hong-Kongis ja Mandri-Hiinas ning Ameerika Ühendriikides.

Sigung Sergio Pascal Iadarola omab meistritasemeid erinevates Wing Chun Kuen süsteemides, nagu Leung Ting Wing Tsun, Cheng Kwong Siu Lam Ving Tsun, Tan Yick Weng Chun jt. Ta on põhjalikult õppinud Yuen Kay San liini ja harjutas lühidalt Fung Chun juures Dr Leung Jan’i Gu Lao süsteemi. Selle ning mitmede teiste uurimisretkedega Malaisiasse, Vietnami ning mujale saab tutvuda Sifu Sergio YouTube kanalil. 2013 a. nimetati Sifu Sergio ajakirja Wing Chun Illustrated poolt: “Elavaks Wing Chuni entsüklopeediaks”.

Erinevate Wing Chun liinide ühendamine ühte selgesse ja progresseeruvat harjutamist võimaldavasse terviklikku IWKA Wing Tjun süsteemi on unikaalne saavutus, milleni Sigung Sergio Pascal Iadarola juhtimisel on jõutud. Selle harjutamine võimaldab siseneda sisemiste võitluskunstide maailma ja jõuda selles kõrgele tasemele.

Töö jätkub – viimastel aastatel harjutab Sigung Sergio Pascal Iadarola Ng Mui ja Mui Shuni 16. sajandi lõpust pärinevat Fujian Valge Kure ja Emei Zhe Zhuangi (Emei madu) sünteesil põhinevat originaalset Siu Lin Tau (väike treening) vormi. Seda vormi ei tohiks ajada segi hilisema Siu Nam Tau (väike idee) vormiga, mida tänapäeval praktiseeritakse erinevates Wing Chun Kuen koolides. Sigung Sergio Pascal on taastanud originaalse 1700. aastatest pärineva vormi sisemise tehnoloogia säilitades vormi koreograafia nagu talle õpetati. See oli võimalik koostöös osade Sigung Sergio Pascal Iadarola sisemiste stiilide õpetajatega, töötades läbi vormi alusstiile Fuijan Valge Kurg ja Emei Zhe Zhuang. Samal ajal tõlgendades tollest ajast pärinevat ja vormi juurde kuuluvat teost Kuen Kuit (rusika värsid).

Selle tulemusena on IWKA süsteemis võimalik harjutada kõige terviklikumat ja algsemat sisemist Wing Chun süsteemi, mida teadaolevalt tänasel päeval Euroopoas ja mujal edasi antakse.


IWKA propageerib ja õpetab autentset IWKA Wing Tjun´i Kung Fu-d nii, nagu seda Wing Chun süsteemide rajajad on läbi oma pärimisliinide edasi andnud. Me väärtustame kõrgeid õpetamisstandardeid ja meil ei ole õpilaste ees „saladusi“, meie õppekava võimaldab Wing Tjun Kung Fu õppimist teaduslikul, järjepidaval ja harrastajale arusaadavalt struktureeritud viisil.

Wing Tjun Family Tree

IWKA Wing Tjun põhineb:

Ip Man Wing Chun/Wing Tsun erinevad liinid;
Chan Wha Sun Wing Chun;
• Gu lo Wing Chun (Leung Jan süsteem);
Lo perekonna Wing Chun;
Tang perekonna Wing Chun;
Salaühingutelt saadud info;
Yuen Kay San Wing Chun;
• 1700-ndate Wing Chun ja Snake Crane Wing Chun pärast 1854. aastat;
Fukien Wing Chun Bak hok (Fujian Yong Chun Baihe);
Tai Zo ja Lohan, lisaks mitmed teised sisemised Wing Tjun´iga seotud süsteemid.

 

IWKA Wing Tjun erineb põhimõtteliselt paljudest teistest tänapäevastest Wing Chun süsteemidest selle poolest, et see ei toetu üksnes lokaliseeritud lihasjõule. Palju kasutatakse tunnetust, spetsiifilisel jalgade tööl ja liigesete liikumistel põhinevale kehamehhaanikale (nn. ussikehale) toetuvat lähenemist, mis võimaldab paremini toime tulla ka tugevama ja kiirema vastase ründega. Me kasutame Wing Tjun´i „pehmet“ teed, kuna see annab valdajale sisuliselt piiramatud enesearendamise võimalused, sõltumata tema vanusest ja füüsilisest vormist.


Allpool on nimekiri mõnest Wing Tjun´i iseloomustavast tehnoloogiast, mis olid selles süsteemis rajamisest kuni Tai Ping ülestõusuni (1850-1864)  ja on ka osa IWKA süsteemi tänapäevasest õppekavast.

 • Song (keha ebavajalikust pingest vabanemine) – tehnikad, kuidas vabastada keha pingetest ja avada liigesed ning lasta vabaks keha jõuvoolu tee.
 • Mitte üksnes konkreetsete kehaosade (näiteks käte või küünarnukkide), vaid kogu keha integreeritud liikumine sissetuleva jõu neelamisel ja selle väljaandmisel, kasutades käetehnikaid nagu Bong Sau, Tan Sau, Fook Sau jne. Keha arendamine Emei 12 Zhuangi (Emei madu) stiili ja Fujani Valge Kure stiili printsiipide (7 vibu) liitmise tulemusena loodud unikaalse kogukeha mehhaanika printsiipide alusel.
 • Kolme täiusliku geomeetrilise kujundi, milleks on kolmnurk, ring ja sirgjoon, harmooniline kasutamine, selle asemel, et keskenduda liialt kas ühele või teisele.
 • Oskus stressisituatsioonist sisemiselt eralduda lõdvestades spetsiaalse tehnoloogia abil keha, kontrollides meelt ja -hingamist ning valitsedes oma sisemist jõudu (taolist sisemist eraldumist on vaja erinevate Jin tüüpi jõuimpulsside käsitlemiseks ja välja andmiseks).
 • Arusaam mõistetest Ham Hong´i (tühi rind), Lok Bok´i (lõdvestatud õlg) ja Chum Jarn´i (vajuvad küünarnukid), sellest kontseptsioonist kõrvalekaldumisest tulenevate tagajärgede mõistmine.
 • Keha liigeste lukustamise vältimine ja pingevaba keha hoidmine, mis võimaldab juhtida vastase jõu maha ning tuua selle uuesti tagasi üles (aktsiooni- ja reaktsioonijõu käitlemine).
 • Integreeritud keha jõu panemine Wing Tjun tehnikatesse, selle asemel et piirduda üksnes käe jõuga.
 • Õige alakõhuhingamine ja selle kontroll.
 • Fa Jin´i jõuülekanne (jõu voolamise käsitlemine) brutaalse jõuga lükkamise asemel.
 • Jõu genereerimine liigestest, selle kasutamine brutaalse lihasjõu asemel.
 • Puhtalt reflektiivse kontakti asemel vastasega optimaalne kontakti minek, kasutades ka oponendi visuaalset analüüsi.
 • Õige arusaam Yee Gee Kim Yeung Ma asendist, mis põhineb alustiilistiilide üleskirjutustel ja 1848. aasta stiiliraamatu (Kuen Kuit) täpsustustel.
 • Mõistete kleepumine ja järgnemine sisulise tähenduse mõistmine selle asemel, et oletada, et järgnemine on lihtsalt ahellöökidega vastase järgi jooksmine ja kleepumine lihtsalt vastasega kontakti hoidmine.
 • Oskus võtta oponendi tasakaal (juur) läbi sisemise vajumise (sulamise).
 • Voolavate kettliigutuste ja spontaansete reageeringute efektiivne ja eesmärgipärane kasutamine.
 • Tehnikate sisu mõistmine Kuen Kuiti abil, muutes need efektiivseks algse Kung´i (tehnoloogia) järgse treeningu tulemusena toimuva arengu tulemusena.
 • Teadmised Wing Tjun´i Kiu Sao treeningmeetoditest oponendi ründe käsitlemisel, kuidas selle alusel minna nullkontaktist täiskontakti.
 • Chi Kung´i integreerimine süsteemi, et arendada sisemist jõudu ja parandada tervist.
 • Spetsiifilised Wing Tjun San Chong´i (mandariini keeles Zhan Zhuang) harjutused sisemise jõu arendamiseks.
 •  Täielik arusaam süsteemi Taeva, Maa ja Inimese kontseptsioonist.
 • Süsteemi vajumise (sisemise sulamise) parktika.
 • Süsteemi avamis- ja sulgemistehnika praktika.
 • Fou, Cham´i, Tan´i ja To mõistmine (tähendab: suuna, vajuta, neela [võta vastu] ja sülita [anna tagasi]).
 • Teadmised Dan Tian´ist, keha meridiaanidest ja energiapunktidest.
 • Mitmetes tehnikates oleva Yin Yang´i (Yam Yeung´i) mõistmine.
 • Vetruva keha (cotton body) kontseptsioon ja praktika.
 • Arusaam kolmest kettast.
 • Kwa (puusade ala) õige kasutamine.
 • Emei mao tehnoloogia ja praktika (madu libiseb, uss vingerdab ja jõud (Jin) tuleb varruka alt jne) liigeste ja jõuülekande käsitsemiseks.
 • Fujiani Valge Kure keskliini teooria, selle struktuuri ja 7 vibu (keha peamise liigese) tehnoloogia ja praktika.
 • Jõuvoolu kaks tüüpi.
 • Jin´i jõuülekande neli tüüpi.
 • Viis Fa Jin´i jõuülekande praktikat läbi sisemise eraldumise.

Ülal loetletu ei ole veel kõik IWKA Wing Tjun´i tehnoloogia alused, mida teistes koolkondades sellisel kujul ei õpetata. Samas tuleb märkida, et kui osad tänapäeva Wing Chun koolkonnad praktiseerivad mõnda ülalmainitud tehnoloogiat, siis ühelgi ei ole neid kõiki korraga käes. Kui tuua üks näide – Ip Man süsteemi pika kaika vorm (Luk Dim Poon Kwan) on vaid väike osa algsest Luk Dim Poon Kwan´ist vormist, mis on alles Tang Yick Wing Chun´i perekonnas.


IWKA õpetab muuhulgas ka unikaalset, Kung Fu sisemistele praktikatele iseloomulikku liigeste-, meele- ja hingamistehnoloogiat. Tugevad ja paindlikud liigesed, rahulik meel ja -hingamine ei toeta ju üksnes pikemat ning tervislikumat elu, vaid on ka olulised enesekaitses, kui tuleb seisat vastamisi tugeva ja jõhkra vastasega. Jõuga jõu vastu (s.o. ründe jõuline blokeering ja sellele järgnev vasturünnak, vastase jõu  ümbersuunamise ja  samaaegse neutraliseerimise asemel) toimib ainult teatud piirini ning enamasti ebaõnnestub, kui vastane on tugevam või kiirem. Pehmet lähenemist saab seevastu igaüks optimaalselt kasutada ja täiustada terve elu, hoolimata harrastaja füüsilisest vormist, soost või vanusest. Tänu pehmele lähenemisele on Wing Tjun rakendamine võitlussituatsioonis väga loomulik ja vahetu, ründajale on see aga äärmiselt agressiivne ja hävitav.

Sellest tulenevalt on meie moto: „Vähem on rohkem !“.


Harjutame igal teisipäeval 18:00-20:00 ja neljapäeval kell 18:30 – 20:00.